نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/16 سه شنبه ساعت 13:35:27 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,750 دلار 302,900 یورو
249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
363,420 پوند 71,330 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
37,499 لیر 40,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,919 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post