نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/15 دوشنبه ساعت 13:39:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,770 دلار 303,739 یورو
249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,250 پوند 70,870 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,900 لیر 40,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,549 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post