نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/14 یکشنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ بیست و شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,760 دلار 302,660 یورو
249,850 بالاترین قیمت دلار 249,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,050 پوند 71,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,800 لیر 40,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,593 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post