نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/13 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,770 دلار 302,744 یورو
249,850 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
363,990 پوند 71,840 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
37,034 لیر 40,634 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,234 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post