نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/12 جمعه ساعت 13:31:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,960 دلار 299,863 یورو
247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
359,803 پوند 71,383 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
37,083 لیر 40,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
243,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post