نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/11 پنجشنبه ساعت 13:48:53 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

246,960 دلار 299,450 یورو
247,050 بالاترین قیمت دلار 245,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
359,640 پوند 71,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,600 لیر 40,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
243,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post