نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/10 چهارشنبه ساعت 13:47:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ بیست و دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

241,196 دلار 291,176 یورو
241,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,886 پوند 69,536 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,766 لیر 39,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,686 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post