نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/09 سه شنبه ساعت 13:37:08 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,050 دلار 290,010 یورو
240,050 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,230 پوند 69,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,500 لیر 39,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,816 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post