نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/08 دوشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بیست بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,020 دلار 285,510 یورو
237,050 بالاترین قیمت دلار 236,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,290 پوند 68,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,000 لیر 38,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,618 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post