نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/07 یکشنبه ساعت 14:04:12 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

236,960 دلار 284,470 یورو
237,550 بالاترین قیمت دلار 236,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
335,700 پوند 66,840 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,300 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,400 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post