نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/05 جمعه ساعت 13:40:35 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,470 دلار 286,202 یورو
237,550 بالاترین قیمت دلار 237,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
330,752 پوند 66,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,342 لیر 37,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,862 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post