نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/03 چهارشنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,740 دلار 286,480 یورو
238,750 بالاترین قیمت دلار 237,660 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
329,800 پوند 66,583 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,993 لیر 37,793 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post