نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/02 سه شنبه ساعت 13:39:48 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

238,740 دلار 288,510 یورو
238,750 بالاترین قیمت دلار 238,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
337,470 پوند 67,410 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,100 لیر 38,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,232 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post