نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/02/01 دوشنبه ساعت 13:31:25 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

238,986 دلار 289,430 یورو
239,170 بالاترین قیمت دلار 238,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
337,880 پوند 67,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,800 لیر 37,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,046 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post