نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/31 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/31 یکشنبه ساعت 13:31:21 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,345 دلار 290,450 یورو
239,250 بالاترین قیمت دلار 237,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
337,650 پوند 67,330 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,400 لیر 38,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,885 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post