نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/30 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/30 شنبه ساعت 13:34:34 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,140 دلار 287,960 یورو
237,250 بالاترین قیمت دلار 232,040 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,330 پوند 67,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,400 لیر 38,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,940 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post