نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/29 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/29 جمعه ساعت 13:34:21 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,414 دلار 281,314 یورو
234,150 بالاترین قیمت دلار 232,040 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
330,414 پوند 66,464 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,804 لیر 37,604 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,104 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post