نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/28 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/28 پنجشنبه ساعت 13:44:01 روز ۱۳۹۹/۱۱/۹ نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,120 دلار 280,930 یورو
234,150 بالاترین قیمت دلار 232,040 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
326,610 پوند 65,480 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,200 لیر 36,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,511 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post