نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/27 چهارشنبه ساعت 13:31:22 روز ۱۳۹۹/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

234,120 دلار 283,960 یورو
234,150 بالاترین قیمت دلار 229,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
330,950 پوند 65,890 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,500 لیر 37,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,820 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post