نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/25 دوشنبه ساعت 13:36:20 روز ۱۳۹۹/۱۱/۶ شش بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

228,740 دلار 278,510 یورو
228,750 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
325,340 پوند 65,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,800 لیر 36,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,353 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post