نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/24 یکشنبه ساعت 13:40:30 روز ۱۳۹۹/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

224,310 دلار 273,134 یورو
224,350 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
327,000 پوند 65,340 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,900 لیر 36,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post