نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/23 شنبه ساعت 13:42:39 روز ۱۳۹۹/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

224,330 دلار 274,103 یورو
226,530 بالاترین قیمت دلار 224,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
315,000 پوند 62,960 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,700 لیر 35,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
220,720 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post