نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/22 جمعه ساعت 13:32:46 روز ۱۳۹۹/۱۱/۳ سه بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

227,339 دلار 274,799 یورو
226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
316,539 پوند 63,719 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,789 لیر 36,289 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,789 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post