نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/21 پنجشنبه ساعت 13:42:47 روز ۱۳۹۹/۱۱/۲ دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

226,470 دلار 273,990 یورو
226,550 بالاترین قیمت دلار 226,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
321,640 پوند 64,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,400 لیر 36,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,328 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post