نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/20 چهارشنبه ساعت 13:32:13 روز ۱۳۹۹/۱۱/۱ یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

224,460 دلار 271,510 یورو
225,120 بالاترین قیمت دلار 217,840 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
315,210 پوند 62,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,015 لیر 35,815 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,415 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post