نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/19 سه شنبه ساعت 13:51:43 روز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سی دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

211,940 دلار 256,960 یورو
215,900 بالاترین قیمت دلار 203,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
298,240 پوند 59,980 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,200 لیر 33,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
206,720 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post