نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/18 دوشنبه ساعت 13:33:39 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

223,936 دلار 269,936 یورو
229,550 بالاترین قیمت دلار 222,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
298,836 پوند 61,176 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,026 لیر 34,726 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
210,946 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post