نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/17 یکشنبه ساعت 13:48:32 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ بیست و هشت دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

229,490 دلار 277,960 یورو
229,550 بالاترین قیمت دلار 229,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
308,910 پوند 62,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,253 لیر 35,053 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
219,373 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post