نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/16 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/16 شنبه ساعت 13:37:11 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

235,030 دلار 283,510 یورو
239,540 بالاترین قیمت دلار 233,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
317,430 پوند 63,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,000 لیر 35,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post