نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/15 جمعه ساعت 13:31:21 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,130 دلار 293,030 یورو
242,950 بالاترین قیمت دلار 239,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
328,850 پوند 65,860 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,000 لیر 37,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post