نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/14 پنجشنبه ساعت 13:39:57 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,460 دلار 292,510 یورو
242,950 بالاترین قیمت دلار 239,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
328,780 پوند 65,860 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
32,300 لیر 37,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,470 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post