نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/13 چهارشنبه ساعت 13:38:35 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

247,745 دلار 302,585 یورو
248,550 بالاترین قیمت دلار 246,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,005 پوند 68,715 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,985 لیر 39,085 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,605 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post