نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/12 سه شنبه ساعت 13:43:27 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

248,530 دلار 301,810 یورو
248,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,240 پوند 68,810 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,300 لیر 38,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,520 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post