نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/11 دوشنبه ساعت 13:46:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,550 دلار 303,470 یورو
249,550 بالاترین قیمت دلار 248,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,920 پوند 68,670 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,500 لیر 38,853 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,873 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post