نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/10 یکشنبه ساعت 13:31:31 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

248,510 دلار 303,710 یورو
248,690 بالاترین قیمت دلار 245,840 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,870 پوند 68,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,700 لیر 39,221 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
245,821 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post