نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/09 شنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

249,020 دلار 305,510 یورو
255,550 بالاترین قیمت دلار 248,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
340,410 پوند 68,610 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,700 لیر 38,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
245,492 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post