نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/07 پنجشنبه ساعت 13:42:18 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,550 دلار 315,510 یورو
257,550 بالاترین قیمت دلار 255,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,500 پوند 70,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,603 لیر 40,103 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,323 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post