نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/06 چهارشنبه ساعت 13:38:03 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

258,960 دلار 317,920 یورو
259,050 بالاترین قیمت دلار 258,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,510 پوند 71,250 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,200 لیر 40,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,119 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post