نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/05 سه شنبه ساعت 13:41:59 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

259,381 دلار 318,071 یورو
258,550 بالاترین قیمت دلار 257,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,111 پوند 72,381 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
36,011 لیر 41,211 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,631 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post