نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/04 دوشنبه ساعت 13:33:53 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,140 دلار 315,010 یورو
257,250 بالاترین قیمت دلار 255,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
356,480 پوند 71,290 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,200 لیر 40,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,820 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post