نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/03 یکشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,740 دلار 312,970 یورو
256,250 بالاترین قیمت دلار 255,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
354,170 پوند 70,820 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,500 لیر 39,500 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,296 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post