نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/02 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/02 شنبه ساعت 13:32:28 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,640 دلار 313,950 یورو
257,050 بالاترین قیمت دلار 256,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,560 پوند 70,690 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,735 لیر 39,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,320 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post