نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/01/01 جمعه ساعت 13:43:16 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,893 دلار 316,813 یورو
257,050 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
354,853 پوند 71,823 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,483 لیر 40,483 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,883 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post