نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/31 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/31 پنجشنبه ساعت 14:04:37 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,020 دلار 315,910 یورو
257,050 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,010 پوند 70,950 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,500 لیر 40,092 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,592 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post