نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/30 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/30 چهارشنبه ساعت 13:36:45 روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ده دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,040 دلار 316,010 یورو
257,050 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,860 پوند 71,050 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
35,100 لیر 39,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,511 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post