نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/29 سه شنبه ساعت 13:34:51 روز ۱۳۹۹/۱۰/۹ نه دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,970 دلار 314,610 یورو
257,450 بالاترین قیمت دلار 256,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
349,460 پوند 70,870 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,800 لیر 39,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,649 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post