نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/28 دوشنبه ساعت 13:31:23 روز ۱۳۹۹/۱۰/۸ هشت دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,450 دلار 311,900 یورو
257,450 بالاترین قیمت دلار 257,340 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,510 پوند 71,120 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,827 لیر 39,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,547 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post