نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/27 یکشنبه ساعت 13:33:10 روز ۱۳۹۹/۱۰/۷ هفت دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,430 دلار 312,940 یورو
257,450 بالاترین قیمت دلار 256,840 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,830 پوند 70,980 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,404 لیر 39,904 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,224 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post