نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/26 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/26 شنبه ساعت 13:39:22 روز ۱۳۹۹/۱۰/۶ شش دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,560 دلار 313,510 یورو
258,650 بالاترین قیمت دلار 257,540 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,060 پوند 70,830 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
34,000 لیر 39,969 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,389 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post