نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/25 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2020/12/25 جمعه ساعت 13:42:22 روز ۱۳۹۹/۱۰/۵ پنج دی هزار و سیصد و نود و نه به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

259,091 دلار 316,041 یورو
262,050 بالاترین قیمت دلار 257,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,231 پوند 71,921 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
33,471 لیر 40,271 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,391 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post